31 maj 2014 kl 11:05

Gör en korättvis upphandling!

Allt fler konsumenter efterfrågar mat som är producerad med omsorg om djur och natur, och de svenska mjölkbönderna driver sin produktion utifrån vår unika djurskyddslag och myndigheternas krav på hänsyn till miljön.

Därför borde det också vara en självklarhet att den offentliga sektorn ställer samma krav i upphandlingen av mat som våra myndigheter ställer på mjölkproducenterna. Men det är det inte. Bara var femte kommun ställer till exempel djurskyddskrav i sin upphandling.

Här är våra bästa lästips till dig som vill veta mer om hur du kan påverka den offentliga upphandlingen så att den blir mer korättvis:


Upphandla korättvist för vår skull. Foto: Jan Petersson