22 maj 2014 kl 08:05

Hälsobringande mjölk

Olaus Magnus, domprost i Strängnäs, var romersk-katolik och motståndare till protestantismen som Gustav Vasa införde.1524 gick han i frivillig landsflykt och bosatte sig senare i Rom. 1555 avslutade han sin "Historia om de nordiska folken", en samling på tjugotvå volymer skrivna på latin.

Han uppehåller sig särskilt vid den nordiska sommarens positiva inverkan på mjölkens kvalitet och skriver att marken då frambringar "örter av den ljuvligaste smak, och när korna fetnar därav, åstadkomma de en mjölk så hälsobringande, att personer vilka många läkare och mycket medicin ej kunnat hjälpa, därav få den hälsa de åstunda".