20 maj 2014 kl 14:05

Mjölk i kristendomen

I några österländska myter sägs att de första människorna skapades av mjölk. Tanken återfinns i Bibeln, närmare bestämt i Jobs bok. Job säger i ett av sina samtal med Gud: "Ja, du utgöt mig som mjölk, och som ostämne lät du mig stelna."

I andra Mosebok används mjölken för att beskriva hur rikt Kanaans "förlovade land" är: "Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och av honung, det land där kananéer, hetiter, amoréer, perisséer, hivéer och jebuséer bor."
Andra Moseboken 3:8

I Bibeln finns även anspelningar på mjölken som det rena, milda näringsflödet för de utvalda. I Petrus första brev sägs till exempel: "Som nyfödda andliga barn ska ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade."
Första Petrusbrevet 2:2


Foto: Linda Engström