30 juni 2014 kl 09:06

Mjölk i mytologin

Myterna kring mjölkens gudomliga kraft tog fart med den boskapsskötande människan, som utsåg drycken till "gudaspis". Drycken användes flitigt i hedniska riter, bland annat som symbol för det "rena offret".

I en vedisk, hinduisk, offerritual serverades upphettad mjölk. Den dracks som en symbol för den gudomliga livsströmmen.

När folket i det forntida Iran firade sin mäktige gud Mithras ingick mjölk och honung som en självklar del i riten. Att njuta av dessa naturens gåvor betraktades som ett sakrament, en helig handling. Mithraskulten spreds till det romerska riket under senantiken och påverkade delar av den framväxande kristendomen.

I Mesopotamien (idag en del av Irak) vördades gudinnan Ninhursag, "den steniga jordens härskarinna", som ibland förseddes med horn och avbildades som ko. Hennes emblem var format som den grekiska bokstaven Omega och representerade kons livmoder.

När Mesopotamiens kungar ville skryta om sitt ursprung sa de att de ammats med Ninhursags mjölk.

Källor: Hans Biedermann: Symbollexikonet (Forum), Barbara G. Walker: The Woman´s Encyclopedia of Myth and Secrets (HarperSanFransisco)