21 maj 2014 kl 13:05

Mjölk och de underjordiska

I Norrland talade man ofta om vittror, jordbyggare eller de underjordiska. Dessa mystiska väsen kallades även för "det andra folket" och precis som människorna drev de sina kor till fäbodar. Men eftersom de stod utanför kristenheten måste man skydda sig mot dem genom att uttala Guds namn när man mötte dem.

Lyckan var gjord om någon lyckades komma över en ko, som hörde till "det andra folket". De var kända för att ge rikligt med mjölk.

Sägen från Njurunda, Medelpad: Folket på gården var ute på en myr och slog hö. Plötsligt fick de se en kvinna komma gående och efter henne kom en hel hop feta, vita kor.

"Ur vägen med järnkrokarna!", ropade kvinnan åt dem.

Det var liarna hon menade och en av drängarna förstod direkt att kvinnan hörde till de underjordiska. Han visste att man kunde komma över deras kor om man kastade stål över dem. När koskocken strök förbi honom, kastade han sin lie över en av korna. Den blev stående på myren och drängen kunde leda hem den.

Men med de underjordiskas kor är det så att man bara får mjölka ett kärl fullt, inte tömma det och mjölka på nytt. Kärlet blir alltid fullt om man så tar det största tvättkar. Men även om kärlet inte är större än en fingerborg får man bara mjölka en gång. Det visste människorna och allt gick bra till en början.

Men en gång var det en som glömde sig och bröt mot regeln, och då mjölkade kon bara blod. Sen hade de ingen nytta av henne längre.

Källa: Bengt af Klintberg: Svenska folksägner, 1972