21 maj 2014 kl 11:05

Mjölk och månsken

Sumererna, som bodde i södra Mesopotamien, betonade sambandet mellan komjölk och månsken. Föreställningen lever än i dag, framför allt bland poeter.

I en av sina dikter slår till exempel Werner Aspenström fast att månen, ända sedan den heliga indiska skriften Rigvedas tid varit en juverstinn ko. En ko som då och då "vänder sitt koöga mot oss och undrar: blir ni aldrig otörstiga?".


Foto: www.fotoakuten