03 juli 2014 kl 13:07

Nomader lärde oss dricka mjölk

På bondestenåldern, för cirka 6 000 år sedan, hade många europeiska bönder bara ett par dragoxar och en ko på sina gårdar. Kon användes som "traktor" i första hand och för att föda nya dragdjur till jordbruket. Mjölken brydde man sig inte om.

Men så drog indoeuropeiska boskapsnomader in i Europa österifrån, blandade sig med bönderna och blev bofasta. Bönderna trodde inte sina ögon när de såg nomaderna dricka färsk mjölk, men prövade själva och fick smak på drycken.

Mötet med nomaderna förändrade sättet att bruka jorden i Nord- och Mellaneuropa. Hästen fick ta över dragarbetet medan kon sattes på piedestal och vördades som den mjölkproducent hon i själva verket var.

I vissa områden, framför allt runt medelhavet, skapades kvinnliga gudar av kor, de tillbads som en symbol för jordens närande krafter.

Kulten av ko-gudinnorna försvann i samband med kristendomens framväxt. Men bilden av den livgivande kon levde länge kvar i det svenska bondesamhället. Den söta mjölken var viktig och vackra namn som Rosa och Stjärna tyder på att man månade om kon. Hon var själva livsnerven, en garant för överlevnad och sågs därför som en god och människovänlig varelse.