08 september 2016 kl 10:09

Påverkar mjölk vikten?

Ja, den som vill gå ner i vikt behöver lika mycket näring som vanligt – men färre kalorier. Mini-, lätt- och mellanmjölk innehåller lite fett men många vitaminer och mineraler.

Dessutom visar en mängd forskningsresultat att människor som vill gå ner i vikt lyckas bättre om de dricker mjölk. En rapport från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) visar att högre intag av mjölkprodukter, i första hand mjölk, gör det lättare för överviktiga vuxna, barn och ungdomar att gå ner i vikt.

I en rapport från Livsmedelsverket sammanfattas forskning som visar att konsumtion av mjölkprodukter inte verkar öka risken för övervikt. Det finns tvärtom en antydan till stöd för att feta mjölkprodukter i kosten kan göra det lättare att hålla vikten. Mjölkprodukter gör det dock inte lättare att hålla vikten om man inte samtidigt begränsar energiintaget.

Exakt vad i mjölken som ger den viktminskande effekten är inte fastslaget men det kan beror på mjölkens kalcium eller protein. Studier har visat att kalcium binder fettet i kosten så att det inte tas upp av kroppen. Istället går det ut med avföringen.

Både mjölk och träning är bra om man vill gå ner i vikt. Foto: Ester Sorri