04 maj 2017 kl 16:05

Användningen av soja fortsätter minska

Svensk mjölkproduktion använder allt mindre soja. På bara fem år har sojaanvändningen minskat med 54 procent och ligger nu på 17 gram per kilo mjölk.

EU-genomsnittet ligger enligt Världsnaturfonden på 34 gram per kilo mjölk. Det betyder att sojaanvändningen per liter svensk mjölk är ca 45 procent lägre än det europeiska genomsnittet.  Soja utgör knappt 2 procent av svenska mjölkkors foder.