21 mars 2017 kl 15:03

Lektioner kring mat, miljö och hållbarhet för årskurs 4-6

Nu finns det fyra färdiga lektioner för årskurs 4-6  där eleverna får arbeta med läroplanens frågor om mat, miljö och hållbarhet. 

Lektionerna, Från ko till bord och Mjölkkon och biologisk mångfald, utgår från filmen "Mjölkproduktion, så funkar det". Eleverna får veta mer om hur gräs blir till ett nyttigt livsmedel och hur det påverkar miljön.

De får också lära sig mer om vikten av att äta en bra skollunch och med hjälp av tallriksmodellen utforma sina egna veckomatsedlar i Veckans matsedel. De får även lära sig om jordbrukets omvandling och vikten av hygien inom livsmedelshantering i Mjölkens historia.

Alla fyra lektionerna följer läroplanen och förenar många olika skolämnen. Du kan ladda ner samtliga lektioner som pdf via länkarna i slutet av den här artikeln eller via Gratis i skolan.

För förskolan finns sedan tidigare kunskapsmaterialet Konelia, som hjälper dig att jobba pedagogiskt med läroplanens frågor om vår mat, djur, miljö och ekologi. Materialet är indelat i fem teman, som du kan välja fritt mellan med hänsyn till vad som passar bäst för stunden på din förskola.

Psst! Glöm inte att beställa vår tallriksmodell som du kan sätta upp i förskolan eller skolan som inspiration. Använd den för att prata om vad som är bra mat och dryck. Tips: låt barnen rita sin egen tallriksmodell och diskutera hur vi ska äta för hälsans och miljöns skull.

Fotograf: Ester Sorri