08 februari 2017 kl 11:02

Mjölk, frukt och grönt kan minska risken för frakturer

En kost som innehåller mycket mjölk och yoghurt i kombination med frukt och grönsaker är förknippat med minskad frakturrisk, samt ett stabilare skelett.

Detta fann forskare som studerat drygt 4000 personer i Nederländerna i en ålder över 55 år. Deras kost kartlades med frekvensformulär där bland annat benstommens stabilitet mättes. Även totala antalet frakturer samt höftledsfrakturer noterades under studien. 

Forskarna konstaterar att resultaten mellan mjölk, yoghurt, frukt och grönt stämmer överens med studier i andra befolkningar. De anser också att de bakomliggande mekanismerna för observationerna måste studeras.