26 maj 2017 kl 10:05

Mer mjölkprodukter – lägre risk för tidig död

Konsumtion av mjölkprodukter, särskilt yoghurt och ost, var förknippat med en lägre risk för förtida död, och död i hjärt-kärlsjukdom. Det såg en forskargrupp när de undersökt matvanor och dödsorsaker i en ny studie, där drygt 42 000 iranska kvinnor och män ingick.

De personer som ätit mest mjölkprodukter hade 19 procent lägre risk att dö för tidigt, och 28 procent lägre risk att dö av en hjärt-kärlsjukdom jämfört med dem som åt minst. Mest skyddande var yoghurt, ost och magra mjölkprodukter. Mjölk och feta mjölkprodukter var inte förknippat med varken ökad eller minskad risk att dö för tidigt.

Forskarna undersökte sambanden mellan intag av mjölkprodukter och risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, cancer samt risk att dö i förtid oavsett orsak. Studien är särskilt intressant eftersom den bekräftar resultat som setts i andra studier gjorda främst i västvärlden.