27 mars 2017 kl 15:03

Minskad risk för fetma bland mjölkdrickare

Vuxna och barn som dricker och äter mer mjölk och mjölkprodukter kan ha en minskad risk att drabbas av fetma jämfört med dem som konsumerar mindre. Det konstaterar kinesiska forskare i en sammanställning av 24 studier (mestadels tvärsnittsstudier) från Asien, Europa, Nord- och Sydamerika. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Annals of Epidemiology.

I 17 av de 24 studierna undersöktes sambandet mellan risken för fetma och att äta och dricka olika typer av mjölkprodukter som mjölk, fil, yoghurt samt ost. I 16 av de 24 studierna studerades sambandet för enbart mjölk.  De sammanvägda resultaten visade att risken för fetma bland både barn och vuxna som konsumerade mer mjölkprodukter var 26 procent lägre jämfört med dem som konsumerade mindre. För enbart mjölk var risken för fetma 19 procent lägre för både vuxna och barn.

Enligt forskarna kan det finnas flera förklaringar till de positiva effekterna. Mjölkens kalcium har visat sig ha goda effekter på vikt och fettförbränning, bland annat genom att binda fett i kosten så att det inte tas upp av kroppen utan följer med avföringen ut.

 

Så kallad konjugerad linolsyra, en fettsyra i mjölk, kan minska viktökning och lagring av fett i kroppen. Dessutom kan mjölkens vassleprotein påverka bland annat aptitreglering och matintag.

Enligt forskarnas slutsats så kan ett intag av mjölk och mjölkprodukter bidra till minskad risk för fetma för både barn och vuxna. Men fler väldesignade studier behövs på området för att helt klarlägga sambanden. 

Fotograf: Ester Sorri