24 maj 2017 kl 09:05

Mjölk bidrar med viktiga B-vitaminer

I en studie på 600 grekiska barn mellan 9 och 13 år jämfördes intaget från maten av de fyra olika B-vitaminerna riboflavin, vitamin B6, folat och vitamin B12, med nivåerna av vitaminerna i blodet.

I undersökningen fick barnen redogöra för vad de ätit under tre veckodagar samt lämna ett blodprov för att mäta B-vitaminstatus. Nästan en fjärdedel (22,8 %) av barnen hade för låga nivåer av riboflavin i blodet. De barn som fick i sig minst riboflavin från kosten hade också lägre nivåer av vitaminet i blodet, jämfört med dem som fick i sig mer.

Andelen barn som hade låg vitamin B12-status var 1,3 procent. De som fick i sig minst vitamin B12 via kosten hade också lägst nivåer i blodet. Forskarna såg dessutom för höga nivåer av aminosyran homocystein hos 2,2 procent av barnen. Det betyder att de kunde ha brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra. Enligt resultaten bidrog mjölk, ost och yoghurt med en stor andel av intaget av de undersökta vitaminerna bland de grekiska barnen.

Vitaminer är livsnödvändiga för olika processer i kroppen. Riboflavin och vitamin B6 behövs bland annat för kroppens ämnesomsättning, det vill säga den process som gör att maten man äter kan omvandlas till energi. Folat och vitamin B12 behövs bland annat för bildandet av röda blodkroppar. Vitamin B12 är också viktig för hjärnans normala funktion och utveckling. Det är därför särskilt viktigt att just barn och ungdomar får i sig tillräckligt av vitaminerna.

Även för barn i Sverige är mjölk och mjölkprodukter goda källor till B-vitaminer. Enligt Livsmedelsverkets stora nationella kostundersökning Riksmaten barn 2003 bidrog mjölkprodukter med en stor andel av vitaminerna. Av mjölk, fil och ost fick barn i årskurs 5 i sig:

- 40 % av intaget av vitamin B12
- 39 % av intaget av riboflavin
- 18 % av intaget av folat
- 12 % av intaget av vitamin B6

Läs mer om mjölkens näringsämnen här.

Foto: Ester Sorri