01 mars 2017 kl 10:03

Mjölk gör det lättare att hålla vikten

Mjölk och mjölkprodukter, frukt, grönsaker, fisk och nötter är bra mat om man vill hålla vikten. Särskilt bra är den för överviktiga personer som vill minska i vikt.

Iranska forskare har systematiskt gått igenom vetenskapliga publikationer om den så kallade DASH-kostens betydelse för vikt, BMI och midjemått. Genomgången visade att vuxna som åt enligt DASH minskade mer i vikt än de som inte åt sådan mat. Dessutom minskade BMI och midjemått. DASH-kosten gjorde det även enklare för människor att behålla sin önskade vikt.

DASH är en förkortning för Dietary Approaches to Stop Hypertension och är en diet som är framtagen av American Heart Associations nutritionskommitté för att motverka högt blodtryck.

Dieten har även visat sig minska risken för hjärtkärlsjukdom, cancer och insulinresistens. I kosten ingår en stor andel mjölk och mjölkprodukter, frukt, grönsaker, fisk och nötter.