01 november 2017 kl 14:11

Mjölk minskar risken för höftfrakturer

Enligt en ny studie från forskare vid bland annat Harvard Medical School var mjölkkonsumtion förknippad med lägre risk för höftfraktur.

Forskarna undersökte mjölkkonsumtionen bland 80 600 kvinnor som passerat klimakteriet och 43 306 män över 50 år. Kvinnorna och männen följdes i upp till 32 år. Det visade sig att för varje portion mjölk (knappt 2,5 dl) som deltagarna i studien konsumerade per dag, var risken att drabbas av höftfraktur 8 % lägre. Det gällde både för kvinnor och män.

Livsmedelsverket råder oss att konsumera 2-5 dl mjölk, fil eller yoghurt per dag.