01 mars 2017 kl 09:03

Mjölk påverkar inte livslängden

Mjölkkonsumtion påverkar varken livslängd, risken för hjärtkärlsjukdom eller stroke. Detta konstaterar franska forskare efter att ha sammanställt alla relevanta framåtsyftande observationsstudier till och med juni 2015.

Mjölkkonsumtionen var mellan 0 och 8,5 dl per dag. Personerna i studierna var mellan 34 och 74 år, och följdes i ungefär 16 år.

Resultaten från denna studie överensstämmer med en systematisk sammanställning och meta-analys gjord 2015.

Foto: Ester Sorri