26 juni 2017 kl 13:06

Mjölkprodukter - mer än sitt näringsinnehåll

Nya data visar att mjölk och mjölkprodukter som ost, yoghurt och smör i dess naturliga sammansatta form har olika positiva effekter på hälsan. Yoghurt och smör har förknippats med minskad risk för diabetes typ 2 medan inga samband sågs för ost. Ost å andra sidan förknippas med minskad risk för stroke.

Mjölkprodukterna har också i sin helhet en påverkan på till exempel kroppsvikt, hjärtkärlsjukdom och benhälsa som skiljer sig från påverkan av enskilda näringsämnen i dessa livsmedel. Därför anser expertpanelen som utvärderat studierna om mjölkprodukters hälsoeffekter och deras näringsinnehåll, att mjölkprodukter ska utvärderas var för sig, och inte heller baserat på enstaka näringsämnen i dem.