31 oktober 2017 kl 08:10

Kor omvandlar gräs till bra mat

Kan vi äta det vi ger till korna? Är det inte en omväg att gå via korna istället för att själva äta det vi matar korna med?

Nej. En mjölkko äter mest sådant som vi människor inte kan äta. I kon omvandlas det vi inte kan äta till högvärdigt protein som vi kan äta. Det är vad som händer när gräset går igenom kons fyra magar.

I stora delar av landet går det inte att odla mat till människor, men gräs som kor kan äta växer ofta bra där. Dessutom äter kor också sådant som annars skulle ha gått till spillo, till exempel restprodukter från tillverkning av socker, öl, sprit och rapsolja.

Omvägen genom kon är snarare en genväg till högvärdigt protein! Det visar resultat från ett forskningsprojekt från SLU, Lunds universitet, Uppsala Universitet, LRF Mjölk, Arla Foods och Växa Sverige. Forskarna beräknade hur mycket protein i fodret som är ätligt och inte för människan och beräknade hur effektiv omvandlingen är av foderprotein till mjölkprotein.

Så låt gärna gräset ta omvägen genom kon. Du hittar hela rapporten här.