16 oktober 2018 kl 15:10

Ansök om skolmjölksstöd innan 1 november!

Mer mjölk till skolor och förskolor! Med stöd av EU, i syfte att ge barn möjlighet att dricka mjölk, betalar Jordbruksverket ut skolmjölksstöd för barn i skola och förskola. Målgruppen är barn som är inskrivna i skolverksamhet från förskola till och med gymnasiet. Sista ansökningsdag är den 1 november. Sök ditt skolmjölksstöd här! 

Här kommer en bra-att-veta-lista om du vill söka skolmjölksstöd: 

- Du kan söka skolmjölksstöd för både laktosfri mjölk och vanlig mjölk. Men tänk på att mjölken inte får vara smaksatt.

- Jordbruksverket betalar ut skolmjölksstöd för barn i förskola och för barn som regelbundet deltar i skolundervisningen. 

- I början av varje skolår ska du föranmäla de skolor/förskolor som du vill söka skolmjölksstöd för.

- Efter avslutat skolår ska du ansöka om utbetalning av stödet för de skolor/förskolor som du tidigare har föranmält.

- Du kan som mest få stöd för 0,2 kilo mjölk per barn och skoldag.

- Du kan inte få skolmjölksstöd för mjölk som används i matlagning. Ett schablonavdrag på 10 procent kommer därför att göras på inköpta kvantiteter.

- Stödet kan sökas av den som är huvudman för utbildningsverksamhet som bedrivs i kommunal regi, landstings- eller regionregi samt i statlig eller privat regi.

Vill du veta mer? Här kan du läsa hela Jordbruksverkets bra-att-veta-lista.