07 mars 2017 kl 13:03

Vi frågade Stockholm om mat, mjölk och miljö

Vi gick ut på stan och frågade folk om deras uppfattning kring mat, mjölk och miljö. Anki Sundin som är nutritionist reder ut några frågetecken och förklarar bland annat hur liten klimatpåverkan mjölk faktiskt har:

- Allt vi äter påverkar miljön och klimatet. Därför är det viktigt att välja livsmedel som ger mycket näring i relation till dess klimatpåverkan. Och i den mån det är möjligt att välja svenskt kött och mjölk samt mjölkprodukter som producerats på svensk mjölkråvara.

- Det största klimatproblemet vi har idag är fossila bränslen som står för 74% av det totala klimatutsläppen/
metangasutsläppen. Världens mjölkproduktionen står för knappt 3 % av världens utsläpp av växthusgas.