24 februari 2017 kl 08:02

Vill du äta mer hållbart? Det är inte så svårt!

Det går att äta hållbart för både hälsa, miljö och ekonomi utan att göra stora förändringar av matvanorna. Det konstaterar franska forskare som sammanställt resultaten av de studier som gjorts på hållbara matvanor.

Enligt forskarna finns det i dagsläget gott om studier som undersöker matvanornas inverkan på exempelvis miljö och klimat, men de tar sällan hänsyn till matens näringsinnehåll och dess effekter på hälsan. Då finns risk att det leder till felaktiga råd.

Enligt forskarna innefattar begreppet hållbar mat inte bara miljö - och klimataspekter utan även näringsinnehåll, hälsa, ekonomi och vad som är socialt accepterat. 

Vi skulle enligt studien kunna äta mer hållbart ur alla dessa aspekter genom att fortsätta äta mjölkprodukter, äta lite mindre kött, mer frukt och grönsaker, samt minska energiintaget - något som också stämmer överens med våra svenska kostråd.

Fotograf: Ester Sorri