31 maj 2018 kl 10:05

Vinnare av Hjärta mjölks stipendium 2018

På mjölkens dag den 1 juni delades Hjärta mjölks stipendium ut till någon som arbetar med att främja barnhälsa genom bra mat.

Totalt fick vi in hela 57 ansökningar. Juryn enades om två stipendiater:

Stipendiat nr 1: Can Cook Götene 

  • Susann Sundberg, samordnare/förskollärare
  • Annkatrin Fredriksson, BVC-sköterska Närhälsan
  • Lena Mathiason, BVC-sköterska Närhälsan
  • Maria Paegle, familjebehandlare Götene kommun

Belopp: 30 000 kronor

Beskrivning:

Närhälsan Barnavårdscentral och Familjecentralen arbetar med projektet ”Can Cook Götene”, där en grupp unga föräldrar och deras barn som samlas och planerar, handlar och lagar mat tillsammans. Syftet är att unga föräldrar ska få kunskap om att laga mat för hela familjen som är variationsrik, hälsosam och näringsriktig, lätt och snabblagad samt någorlunda billig. Man går även igenom hur man med små förändringar kan anpassa maten för barn under 1 år. De arbetar utifrån att praktiskt öva in en bra rutin hos de unga föräldrarna - "learning by doing".

Juryns motivering: 

"Can Cook Götene har en verksamhet som värmer i hjärtat. Med fokus på matglädje erbjuds unga familjer möjligheten att skapa goda matvanor för sina barn tidigt i livet. Vi hoppas att Can Cook Götenes lösningsfokuserade sätt att arbeta inspirerar andra familjecentraler att arbeta på samma sätt."

Lena Mathiason, Annkatrin Fredriksson, Susann Sundberg - Can Cook Götene. Foto: Jesper Mott

 

Stipendiat nr 2: Matlabbet

Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland

Belopp: 10 000 kr

Beskrivning: 

Matlabbet är ett projekt som syftar till att väcka barn och ungdomars nyfikenhet och intresse för råvaror på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt, så att de vågar prova nya smaker och livsmedel. Matlabbet utgår från SAPERE-metoden, som syftar till att lära känna sina sinnen och sin egen smak, att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt, att våga prova nya livsmedel och rätter samt öka variationen i det man äter samt att utvecklas till en medveten konsument. Syftet är att experimentera med livsmedel för att hitta nyfikenhet och matglädje hos barnen.

Besök www.matlabbet.nu där kan man ladda hem en massa roliga experiment, titta på inspirationsfilmer, hitta övningar, recept, tips och idéer för att se matens möjligheter. Allt material är gratis. 

Juryns motivering: 

Matlabbet sprudlar av nyfikenhet och sprider matglädje till många på ett kreativt och lustfyllt sätt. Inga gränser sätts för barnens fantasi och vi gläder oss åt att Matlabbet ser dem som kompetenta matproffs. Det blir tydligt bland annat i Matlabbets bok, där allt innehåll är ”utvärderat och godkänt av barn”.


Martina Jönsson - Matlabbet. Foto: Pamela Hanné