05 februari 2018 kl 16:02

Vitamin D3, dubbelt så bra som vitamin D2

Det finns olika former av vitamin D. De vanligaste formerna är vitamin D3 som har animaliskt ursprung och vitamin D2 som har vegetabiliskt ursprung. I en ny studie har forskare sett att kroppen kan tillgodogöra sig vitamin D3 dubbelt så bra som vitamin D2. 

Det här är en viktig fråga eftersom båda formerna av vitamin D används vid berikning av livsmedel och i tillskott. Mjölk berikas med vitamin D3 och om vegetabiliska drycker berikas används oftast vitamin D2. Det leder till att även om mjölk och vegetabiliska drycker berikas med samma mängd vitamin D, så kan kroppen tillgodogöra sig mjölkens vitamin D3 dubbelt så bra som vegetabiliska dryckernas Vitamin D2, enligt den nya studien.

Läs gärna mer på Nutritionsfakta.se