18 april 2017 kl 14:04

Nu börjar årets kosläpp!

Vilda bin, fjärilar och sällsynta växter följer i kornas spår när de nu släpps ut på bete.

I hela Sverige släpps drygt 338 000 mjölkkor ut på bete i april och maj. Ett uppskattat nöje för både folk och kor, men också nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden i betes- och hagmarker. I Sverige är det nämligen inte avskogning som är det största hotet mot sällsynta växter och djur, utan igenväxning.  

Korna bidrar med nästan 99 000 hektar betesmark – en yta lika stor som 198 000 fotbollsplaner!

Regeringens miljömål "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är beroende av svensk mjölkproduktion. De handlar om att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor.