18 januari 2018 kl 15:01

Sök stipendium för barnhälsa och mat!

Arbetar du, din verksamhet eller någon du känner redan idag med att främja barnhälsa? Då kan du ansöka om Hjärta mjölks stipendium i barnhälsa på 40 000 kronor!

Vi vill belöna redan befintliga arbetssätt och riktar oss till personer eller verksamheter som kan visa på goda exempel på arbete inom barnhälsa och mat.

Du som söker arbetar inom barn- och skolhälsovård, är kostchef eller motsvarande, dietist/nutritionist eller personal på skola och förskola. Stipendiet kan fördelas på en eller flera personer.

Stipendierna utses genom att man nominerar sig själv, sin verksamhet, någon annan person eller annan verksamhet. Vi prioriterar de som visar på samverkan mellan olika yrkesgrupper och aktörer.

Juryn består av:

  • Anna-Karin Edstedt-Bonamy, barnläkare
  • Ann Wahlstedt, barnsjuksköterska
  • Sara Ask, barndietist
  • Andrea Mikkelsen, barndietist
  • Lotte Borgström, skolsköterska
  • Marianne Backrud Hagberg, kostchef

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 4 maj 2018.
Stipendiet delas ut på Mjölkens dag den 1 juni 2018.

Anmälan stipendium

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Har du frågor? Kontakta Erica Björnström.