05 maj 2018 kl 09:05

Tack för alla ansökningar till Hjärta mjölks stipendium!

Med vårt stipendium vill vi belöna redan befintliga arbetssätt, och har riktat oss till personer eller verksamheter som kunnat visa på goda exempel på arbete inom barnhälsa och mat.

De som sökt arbetar inom barn- och skolhälsovård, är kostchefer eller motsvarande, dietist/nutritionist eller personal på skola och förskola. Stipendiet är på 40 000 kronor och kommer att fördelas på en eller flera personer.

Ansökningstiden gick ut den 4 maj. Juryn kommer att ha en överläggning tisdagen den 22 maj. Stipendiaten och/eller stipendiaterna kommer att meddelas under onsdagen den 23 maj. Stipendiet delas ut på Mjölkens dag den 1 juni 2018.

Juryn består av:
Anna-Karin Edstedt-Bonamy, barnläkare
Ann Wahlstedt, barnsjuksköterska
Sara Ask, barndietist
Andrea Mikkelsen, barndietist
Lotte Borgström, skolsköterska
Marianne Backrud Hagberg, kostchef

Har du ytterligare frågor? Kontakta erica.bjornstrom@lrf.se